Ucuz Elektrik AGE Enerji Ucuz Elektrik AGE Enerji Ucuz Elektrik AGE Enerji Ucuz Elektrik AGE Enerji

Değerli Müşterilerimiz,

Türkiye elektrik tüketici fiyatlarındaki belirleyici öge, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) her üç ayda bir açıkladığı ulusal tarifelerdir. 2016 Ocak, Şubat ve Mart ayları için ulusal tarife 31.12.2015 tarihinde açıklanmıştır ve yapısında değişiklikler olmuştur. Değişiklikler sonucunda faturanızda yeralan; dağıtım bedeli, kayıp-kaçak bedeli , iletim bedeli ve sayaç okuma bedelinden oluşan kalemler "Dağıtım Bedeli" adı altında birleştirilmiştir.

Elektrik tüketiminiz için düzenlenen faturada tahsil edilen Perakende Satış Hizmet Bedeli(PSH), yeni düzenlemeden dolayı faturanızda bulunmayacağından ‘’Enerji Bedeli’’ ile birleştirilecektir. Bu işlem sebebi ile faturanızda yer alan birim fiyatınızda fark oluşacaktır.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.